Ubezpieczenie  
w 3 minuty  

Ubezpieczenie nurkowe – No Risk No Fun

Nurkowanie to pasja i ekscytujący styl życia. Dzięki nurkowaniu podróże nabierają zupełnie innego wymiaru i sensu. Odkrywając podwodny urok mórz, jezior i rzek docieramy w najdalsze zakątki globu, gdzie zdobywamy nowe doświadczenia. Niezależnie jednak od tego czy naszym celem są kolorowe rafy, monumentalne ściany, groty czy podwodne łąki to warunkiem podstawowym każdego nurkowania jest właściwe przygotowanie siebie, sprzętu oraz odpowiednie ubezpieczenie nurkowe. Zależnie od posiadanego stopnia, federacji czy też lokalnego prawa nasze nurkowania mogą przebiegać w odmienny sposób a osiągane przez nas głębokości będą bardzo różne. Zarówno to, jak i dość płynna granica między nurkowaniami technicznymi a rekreacyjnymi powoduje, że posiadając standardowe ubezpieczenie nurkowe możemy napotkać na różnorakie wyłączenia odpowiedzialności.

Ochrona obejmuje nurkowanie swobodne oraz nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu nurkowego do głębokości zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lub programem szkolenia.

Ubezpieczenia nurkowe - kup teraz

Polska

10 zł ZA DZIEŃ
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
  50.000 zł
 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
  25.000 zł
 • Refundacja kosztów leczenia w Polsce:
  2.500 zł
 • Refundacja kosztów rehabilitacji w Polsce:
  2.500 zł
 • Sprzęt sportowy:
  3.000 zł
 • Odpowiedzialność cywilna w sporcie:
  30.000 zł
 • Odpowiedzialność cywilna:
  100.000 zł

Europa i reszta świata

10 zł ZA DZIEŃ
 • Koszty leczenia za granicą:
  50.000 EUR
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
  4.000 EUR
 • Koszty ratownictwa:
  5.000 EUR
 • Bagaż podróżny:
  400 EUR
 • Sprzęt sportowy:
  700 EUR
 • Odpowiedzialność cywilna w sporcie:
  10.000 EUR
 • Odpowiedzialność cywilna:
  50.000 EUR

FAQ

1.Polska (Zakres terytorialny)
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na terenie Polski i dotyczy kosztów ponoszonych na terenie Polski.
2.Europa i reszta świata (Zakres terytorialny)
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju rezydencji Ubezpieczonego.
3.Koszty leczenia za granicą (KL)
Niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia oraz medycznego transportu Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
4.Koszty ratownictwa
Niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu za granicą RP lub krajem rezydencji nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu podczas jakiejkolwiek aktywności sportowej.
5.Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Świadczenie pieniężne wypłacane Ubezpieczonemu w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku. Jego wysokość stanowi iloczynem wybranej sumy ubezpieczenia oraz procentu trwałego uszczerbku określonego w tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
6.Koszty leczenia i rehabilitacji w Polsce
Refundacja kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Polski. W ramach wybranego limitu refundacja może objąć: koszty transportu z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, zakup przepisanych przez lekarza lekarstw i środków opatrunkowych, udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, badania diagnostyczne zlecone przez lekarza, zabiegi chirurgiczne i rehabilitacyjne niezbędne w procesie leczenia i zalecone przez lekarza prowadzącego.
7.Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w Polsce lub w trakcie podróży zagranicznej (w zależności od wybranego ubezpieczenia), do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów prawa.
8.Odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportu
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie uprawiania sportów objętych ochroną w ramach wybranej polisy.
9.Sprzęt sportowy
Ochrona obejmuje uszkodzony w wypadku sprzęt związany z dyscypliną sportu objętą ochroną w ramach wybranej polisy. Za sprzęt sportowy uważa się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem.
10.Choroby przewlekłe
Choroby mające długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy.

Do pobrania

Kontakt

W razie wypadku możliwie jak najszybciej skontaktuj się z Centrum Alarmowym

Ubezpieczenia AXA - więcej niż standard
+48 22 575 90 80
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

likwidacja@ipa.com.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close