NRNF

blog lifestyle

Materiały Partnera

Dyrektywa o sygnalistach – poznaj 3 istotne informacje na jej temat

Dyrektywa o sygnalistach jasno wskazuje w jaki sposób chronić osoby zgłaszające naruszenia. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przygotowała wytyczne dla pracodawców, którzy powinni przygotować kanał wewnętrzny oraz podmiotów publicznych, które powinny uruchomić kanał zewnętrzny przyjmowania zgłoszeń.

Kim jest sygnalista i jakie są dla niego instrukcje?

Sygnalistą może być każda osoba, która posiada informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Zobowiązana ona jest w takiej sytuacji przekazać posiadane informacje za pomocą kanału wewnętrznego, który został udostępniony przez pracodawcę.

Sygnalista może przekazać posiadane informacje również wykorzystując kanał zewnętrzny. Wtedy informacja ta trafia do podmiotu publicznego, który w ramach swoich obowiązków zajmuje się naruszeniem.

W ostateczności lub kiedy sygnalista oceni, że posiadane przez niego informacje zagrażają interesowi publicznemu może zwrócić się do mediów, czyli ujawnić naruszenie publicznie.

Kto musi wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty?

Wymagania dotyczące sygnalisty muszą wprowadzić pracodawcy zatrudniający ponad 50 pracowników. Pracodawcy mogą również dobrowolnie wprowadzić stosowne rozwiązania na podstawie dyrektywy lub polskiej ustawy o ochronie sygnalistów. Może również w takim przypadku skorzystać z zasad przedstawionych w normie ISO 37002:2001, która przestawia wytyczne dotyczące systemu zgłaszania naruszeń i jest spójna z innymi normami ISO.

Jakie są kary za brak kanału zgłoszeniowego dla sygnalisty?

Polski ustawodawca w projekcie ustawy krajowej o ochronie sygnalistów zaproponował odpowiedzialność karną za niedopełnienie obowiązków. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 może grozić za brak kanału zgłoszeniowego np. od https://sygnalista24.info/, kiedy jesteśmy zobowiązani taki kanał ustanowić, jak również za brak uchwalenia regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i za brak lub błędne zapisy w regulacjach wewnętrznych.

Tak sformułowana kara może grozić również za utrudnianie dokonania zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, naruszenie zasad poufności tożsamości zgłaszającego.

Taka kara może grozić również sygnaliście, który przekazał nieprawdziwe informacje na temat naruszeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *